Sơn Nam Thu mua phế liệu : Phế Liệu sắt, Phế Liệu Đồng Phế Liệu Inox, Phế Liệu Nhôm, Phế Liệu Thiếc, Phế Liệu Thép, Phế Liệu Nhựa…Toàn Miên Bắc. Với phương châm thu mua nhanh gọn, tận nơi, thu mua toàn bộ và cam kết giá cả mức tốt nhất để 2 bên đều hài lòng…